BACK

Martina Staňková / All Runners are Beautifull / Galerie Měsíc ve dne / České Budějovice 2020
Kurátor: Jiří Ptáček
Foto: Jan Mahr

Martina Staňková ve
svých nových obrazech oživuje tři kulturní vzpomínky: na zjemnělé rozkošnictví
rokoka, na radostnou melodiku lidového umění a na náboženský umělecký kánon.
Jestliže v názvu výstavy opakuje slogan sportovní kampaně, je pro ni obdobou
motivu počítačového kurzoru – šipky jako vizuálního loga, který na jejích
obrazech odkazuje k pohybu a směru. Všichni běžci jsou krásní… souhlasí. Šipka
je jednou květem, jindy údy florálních bytostí volně pobíhajích po plochách obrazů,
jindy hlavou Krista, vybíhajícího bez kříže z květinového rámu. Staňková si
dovoluje být nezatížená nároky vysokého umění, ovšem polemizuje s nimi, tancuje
si v ornamentech, jež někdy prozrazují půvabnou malířskou neobratnost výzdoby
vesnických kostelů,  jindy jsou metamorfovanou známkou smyslu pro
humor.  Anachronismus jejího přístupu jako by souvisel s tím, že se na
profesionální dráhu umělkyně vydala o dost později, než většina současných
vizuálních umělců. Ale možná také s dávno kanonizovanou „radostnou zprávou“,
kterou duchovně žije, s níž se však originálně a po svém v obrazech
vyrovnává.         

Jiří Ptáček, kurátor