BACK

Martina Staňková / Cesta / skupinová výstava studentů AVU a UMPRUM / zámek Valeč 2017
foto: Martin Staněk
Na fotografii č.2  se nacházejí také dva objekty sochaře Matěje Bílka.

*