BACK

Martina Staňková / Triangle / Galerie 207 / Praha 2018
Foto: Eva Novotná

Triangle

Galerie vestavěná do atelieru se stává umělou barokní grottou uprostřed velmožovy zahrady. 
Úkol: obsadit svými site specific obrazy grottu uvnitř i vně. 
Hranice jsou vymezeny. Vzniklý prostor ve školním ateliéru je jakousi ambasádou, výsostným územím, na kterém platí jiné zákony. 
Trojúhelníkové dítě nemá rádo školu.  Obrazy se prezentují v galerii, za jejíž zdi nahlíží pedagog.  
Malíř je dospělý. V ateliéru se stává žákem. Učitel je na vymezený čas rodičem. Rodič učitelem.
Trojúhelník vztahů, 
které trčí do prostoru. Vstupuje do obrazů, stává se jednotícím prvkem.
Geometrie si žádá souměrnost. Trojúhelník – hlava. Trojúhelník – srdce.
Triangle. Tři rohy, tři úhly, tři vztahy. 

/z pozvánky k výstavě/